Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Bạn muốn là một trong những người chơi Cashflow 202 Việt hóa đầu tiên

Cashflow 202 Việt hóa sắp ra mắt.

Bạn muốn trở thành một trong những người chơi game Cashflow 202 Việt hóa đầu tiên, xin vui lòng nhập thông tin vào form sau đây. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại với bạn ngay khi ra mắt bộ CD Cashflow 202 Việt hóa.

Đảm bảo giá cả vẫn sẽ rất hợp lý. Ngoài ra bạn có thể góp ý về giá tiền bộ CD này. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các bạn để đưa ra mức giá cụ thể.