Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Hoàn thành phụ đề video đầu tiên trong game Cashflow

Video đầu tiên được tôi chọn làm phụ đề là video giới thiệu Cashflow 202 (nghe chừng video này làm đơn giản nhất mà :-)).
Câu chữ trong phụ đề có một số chỗ chưa chính xác lắm, tuy nhiên tôi tin nghĩa của của câu vẫn OK.
Các bạn vào mục VIDEO xem thử và cho ý kiến nhé.